Navigácia

Novinky

Oznam školskej jedálne

Oznam školskej jedálne

Nová cena stravných obedových lístkov od 1.9.2019:

 • študenti - 1,41 
 • zamestnanci - 1,12 €
 • mimoškolskí stravníci - 3,60 €

Partneri

Utorok 19. 1. 2021

Kontakt

 • Hotelová Akadémia
  Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
 • +421 2 44251171

Aktuálne informácie od 11.1.2021

Milí rodičia, milí študenti!

 

Dovoľte nám, aby sme vám v novom roku 2021, zaželali hlavne veľa zdravia, šťastia, splnených želaní.

 

Dúfali sme, že po vianočných prázdninách sa po splnení určitých podmienok stretneme  so svojimi študentmi v triedach a budeme  žiť „svoj všedný školský život“.  Bohužiaľ,  epidemiologická situácia je natoľko vážna, že boli  pre školy prijaté nové opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19. Na základe prijatých opatrení bude od 11. 1. 2021 na našej škole pokračovať dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu. Prosíme vás, aby ste sledovali našu webovú stránku, kde vás budeme operatívne informovať o všetkých zmenách organizácie vzdelávania.

MŠVVaŠ SR prijalo aj rozhodnutie o MS. Na základne spomínaného rozhodnutia sa v školskom roku 2020/2021 ruší externá časť maturitnej skúšky. Zostáva  písomná forma internej časti maturitnej skúšky, ktorá sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 a ústna forma internej časti maturitnej skúšky, ktorá sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021 (podrobnejšie informácie nájdete v dokumente nižšie).

 

Podrobné informácie o aktuálnych rozhodnutiach MŠVVaŠ SR o organizácii vzdelávania, hodnotenia žiakov, MS, návratu do škôl nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

 

Rozhodnutie MŠVV a Š SR

 

Návrat do škôl 2021

 

Rozhodnutie o testovaní, hodnotení, prijímačkách a maturitách

Aktuálne informácie o dištančnom vzdelávaní

Aktuálne informácie o dištančnom vzdelávaní

1. Dištančné vzdelávanie sa na Hotelovej akadémii začne najneskôr 14. 10. 2020 podľa riadneho rozvrhu. V priebehu utorka 12. 10. 2020  pedagógovia budú informovať  svojich žiakov  o spôsobe dištančného vzdelávania (online hodiny, EduPage, MS Teams...) a ak je potrebné, vypracujú pre žiakov manuál.

2. Prosíme rodičov žiakov,  ktorí žiaci majú problém s dištančným vzdelávaním, aby  o tom informovali  triednych učiteľov alebo zástupcov riaditeľa.

3. Žiaci, ktorí si potrebujú zobrať učebné materiály zo skriniek, budú vstupovať do školy podľa vypracovaného harmonogramu, ktorý zverejňujeme na webovej stránke. Vstup žiakov za prísnych hygienických opatrení  bude regulovať príslušný triedny učiteľ.

4. Informácie o ODV a odbornej praxi sa budú zverejňovať denne na webovej stránke podľa aktuálnej situácie na pracoviskách.

5. V prípade potreby kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy.

Ďakujeme za spoluprácu

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020

Priebeh Praktického vyučovania

Organizácia  Praktického vyučovania

 

AKTUALIZÁCIA od 13.10.2020

 

AKTUALIZÁCIA od 15.10.2020

 

AKTUALIZÁCIA od 19.10.2020

 

AKTUALIZÁCIA od 20.10.2020

 

AKTUALIZÁCIA od 26.10.2020

 

AKTUALIZÁCIA od 03.11.2020

 

Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia  praktického vyučovania  na prevádzkach od 26.10.2020  do odvolania.

 

Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania pre praktické vyučovanie

POKYNY

 

Konzultačné hodiny

Úsek praktického vyučovania

počas dištančného vzdelávania

 

Prosíme:

 • DENNE sledovať   webovú stránku školy o prípadných zmenách praktického vyučovania.
 • Dôsledne dodržiavať protiepidemické opatrenia a odporúčania.

 

 

Uvádzame  dokumenty vzťahujúce sa aj k praktickému  vyučovaniu:

odborný výcvik, súvislá prax  odborná prax.

 

Odporúčame sa s nimi oboznámiť.

 

 

 

 

 

 • Rozhodnutie ministra školstva :  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2020 (...neprítomnosť a ospravedlnenia žiaka...).

 

 

 

 

Ďakujeme za spoluprácu

 

Mgr. Iveta Menyhartová

zástupkyňa riaditeľky pre PV

Mimoriadne oznámenie

Od 12. októbra 2020 sa rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa mimoriadne prerušuje vyučovanie na stredných školách do odvolania v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie šírenia ochorenia COVID-19.

To znamená, že žiakom HA od 12. októbra 2020  nie je povolený vstup do budovy školy. Veci zo skriniek si žiaci si budú môcť vyzdvihnúť v najbližších dňoch za prísnych hygienických opatrení podľa vopred pripraveného harmonogramu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke. V priebehu pondelka budú na webovej stránke zverejnené informácie týkajúce sa  dištančného vzdelávania žiakov. 

Žiaci, ktorí sú na ODV o odbornej praxi, v pondelok 12. 10. 2020 zostávajú doma a v priebehu dňa  bude na webovej stránke zverejnená informácia, či sa bude ODV a odborná prax konať dištančnou alebo prezenčnou formou.

Buďme v tejto zložitej situácii  jeden k druhému ohľaduplní, empatickí  a želajme si všetci veľa zdravia.

Katarína Biela, riaditeľka HA

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu

Školský rok 2020/2021

Všetky potvrdenia si žiaci vybavujú cez triednych učiteľov a nie na sekretariáte školy.

Tlačivá na stiahnutie:

Dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.docx

Vyhlásenie o zdravotnom stave.docx

Program DofE

Program DofE

Chceš vedieť, čo je program DofE, ktorý na škole ponúkame našim študentom?

Pozri si toto cool video a zapoj sa do DofE!

https://youtu.be/TGlpWe5k2Ek

Zaži dobrodružstvo a získaj ocenenie, ktoré ti otvorí dvere do sveta.

Prihlás sa do rozvojového programu DofE, ktorý ti pomôže dotiahnuť ciele do úspešného konca.

Viac info o tomto výnimočnom programe pre mladých a možnosti na prihlásenie sa dozvieš u pani profesorky Ochabovej.

e-mail: magdalena.ochabova@gmail.com

Oznam pre záujemcov o nadstavbové štúdium

HA Mikovíniho 1, BA otvára v šk. roku 2020/2021

1. ročník nadstavbového štúdia

odboru 6421L  spoločné stravovanie

Čítaj viac...

Duálny systém vzdelávania – kombinácia teórie a praxe

Duálny systém vzdelávania – kombinácia teórie a praxe

Chcete, aby vaše deti mali istotu prvého zamestnania hneď po škole?

Ponúkame Vám kvalitnú odbornú prax už počas štúdia.

Ponuka zamestnávateľov.

Internetová stránka na podporu digitálneho vzdelávania

Internetová stránka na podporu digitálneho vzdelávania je spustená.

Na novovzniknutej internetovej stránke www.ucimenadialku.sk nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia všetky dôležité  termíny aktuálne usmernenia pre školy a školské zariadenia a zároveň prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov  na digitálne vzdelávanie. 

Čítaj viac...

Aktuálne informácie o hodnotení žiakov na SŠ

Usmernenie MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov SŠ.

Čítaj viac...

Pomoc učiteľom pri dištančnom vzdelávaní

Milí kolegovia!

 

Využite atraktívne ponuky na dištančné vzdelávanie učiteľov a nástroje vzdelávania online.

 

Čítaj viac...

Aktualizované informácie o ďalšej organizácii vyučovania na HA, Mikovíniho 1, Bratislava

Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na vzniknutú situáciu si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministra školstva:

V školách a školských zariadeniach bude  vyučovanie prerušené od 30. 03. 2020 až do odvolania.

Termín podania prihlášok na stredné školy je predĺžený do 15. mája 2020.

Výučba na HA, Mikovíniho 1, BA bude počas nasledujúcich  týždňov naďalej pokračovať dištančnou formou - žiaci sa budú pripravovať doma individuálne, online podľa pokynov vyučujúcich. Podľa vyjadrenia ministra školstva bude v najbližších dňoch otvorený web www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie.

Podrobnosti nájdete: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

Rovnako vás chcem požiadať o dôsledné dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

Študenti!

 1. Počas prerušenia vyučovania sa riaďte nariadeniami a odporúčaniami ÚVZ SR a RÚVZ BA, sledujte médiá.
 2. Obmedzte pobyt a pohyb  mimo trvalého bydliska, zachovávajte tzv. „domácu karanténu“, nezdružujte sa, nevykonávajte brigádnickú činnosť, aby ste  v záujme svojho zdravia, ale aj ostatných ľudí  čo najviac obmedzili šírenie nového koronavírusu.
 3. Úlohy a študijné materiály  vám budú učitelia posielať elektronicky (napr. cez EduPage, Streamlive cez Instagram...), preto treba sledovať informácie na webe školy a v mailoch od učiteľov.
 4.  Sledujte aspoň raz denne webovú stránku školy z dôvodu aktualizovania vzniknutej situácie.

Vážení rodičia!

 1. Žiadame vás, aby ste usmernili svoje deti, aby voľný čas netrávili v nákupných centrách alebo inak organizované v skupinách, aby vaše deti  zostali doma,  vyhli sa hromadným akciám, potulovaniu sa po uliciach a podobne, aby sa prijaté opatrenia neminuli očakávanému účinku.
 2. V prípade, že sa u vás alebo vášho dieťaťa objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, prosíme, informujte  ihneď riaditeľa školy, prípadne zástupkyne riaditeľa.  V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov  konzultujte svoj zdravotný stav so svojím lekárom.

 Ďakujeme za spoluprácu.

Ing. Katarína Biela,  riaditeľka HA

Informácia k zapisovaniu do triednych kníh

Zapisovanie do triednych kníh počas prerušenia vyučovania (stanovisko SRŠ MŠVVaŠ SR, termín sa včera upravoval po zasadnutí vlády do 29.3.2020):

 „Prerušenie vyučovania  od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020.

Po skončení tejto mimoriadnej situácie dodatočne dopíšu do triednej knihy  prebraté učivo podľa skutkového stavu.“

 

Informácie pre pedagógov

Riaditeľka HA, Mikovíniho 1, BA Ing. Katarína Biela vzhľadom na prebiehajúce opatrenia, ktoré majú pomôcť zabráneniu šírenia ochorenia COVID – 19, prijala dňom 16. 03. 2020 nasledujúce rozhodnutie:

Pedagogickí pracovníci budú v čase prerušenia vyučovania od 16.03. 2020 do odvolania vykonávať prácu doma tvz. „home office“ v zmysle platnej legislatívy. https://bratislavskykraj.sk/stanovisko-k-narokom-zamestnancov-pocas-nariadeneho-karantenneho-opatrenia-a-obmedzenia-cinnosti-skol-a-skolskych-zariadeni-bez-karantenneho-opatrenia/

Čítaj viac...

Darovanie 2% dane

Vážení rodičia a priatelia našej školy!

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2 % už odvedených daní za rok 2019.  Je možné dve percentá týchto odvedených daní presmerovať na účet rodičovského združenia našej školy. Čo je pre to potrebné urobiť nájdete TU.

Vyhlásenie - predvyplnený formulár

Za vaše príspevky ĎAKUJEME.

V januári sa naša škola prihlásila do projektu Gesto pre mesto a náš projekt Bylinková záhrada nadácia Raiffeisen bank schválila. To znamená, že sme postúpili do verejného hlasovania spolu s ďalšími projektami.

Už je to potvrdené ... VYHRALI SME 👍, ziskali sme podporu na našu Bylinkovú záhradu.

ĎAKUJEME všetkým, ktorý poslali svoj hlas a podporovali nás.

 

Uctenie pamiatky Mirka Nešpora

Uctenie pamiatky Mirka Nešpora

Dňa 19.12.2019 si 17 študentov prišlo opäť uctiť pamiatku Mirka Nešpora pri jeho hrobe v Slávičom údolí. HA na Mikovíniho ulici v Bratislave začína pestovať novú tradíciu a už po druhý rok sa zúčastňuje spolu s členmi Oblastnej organizácie SZPB v Bratislave kladenia vencov k hrobu tohto v roku 1944 fašistami umučeného vysokoškoláka.

Mikovínka na facebooku a Instagrame

Aj naša škola je už na facebooku a Instagrame.

Klikajte na:

 https://www.facebook.com/HAmikovinka/

 https://www.instagram.com/mikovinka/

Kontakt na firmu ZEDA ohľadom pracovného oblečenia

Ing. Dušan Krajčír

ZEDA, s.r.o., Továrenská 1070

900 61 GAJARY, Slovensko

tel./fax : 00421 34 774 61 21,

mobil : 00421 905 262 770

e-mail: krajcir@zeda.eu

web: www.zeda.eu

Obchodné zastúpenie:

LEIBER GmbH - profesijné oblečenie

FRANZ MENSCH GmbH - hygiena práce

Ponuka kurzu

Carvingový kurz pre začiatočníkov

Ponuka kurzu

Baristický kurz pre začiatočníkov

Naša škola zrealizovala projekt premeny triedy z „klasickej triedy“ na triedu, kde sa žiaci budú cítiť dobre, budú mať príjemné a inšpirujúce prostredie a budú môcť využívať technológie na vyučovaní. Snažili sme sa vytvoriť „učiace zóny“, ktoré zodpovedajú aktívnemu vyučovaniu.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Akcia v kaviarni Fertucha

V dňoch 21. a 27. 11.2018 sa študenti 2.C HA zúčastnili exkurzie a prednášky v kaviarni Fertucha - BARZZUZ s.r.o., p. Michal ŠTEFANOVIČ.

Viac vo fotoalbume.

 

Kontakt

 • Hotelová Akadémia
  Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
 • +421 2 44251171
Počet návštev: 7922985