Navigácia

Novinky

Utorok 25. 7. 2017

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171

Aktuálne

Komisionálne skúšky

Opravné skúšky a klasifikácia v náhradnom termíne budú 24. a 25. augusta 2017.

Všetci žiaci sú povinní dostaviť sa 24.8.2017 do 8.00 hod a ohlásiť sa u skúšajúceho učiteľa, ktorý vydá ďalšie pokyny ku skúške.

Ďalšie informácie dostanú žiaci prostredníctvom mailov od koordinátora MS, ktorého môžu v prípade potreby kontaktovať tiež mailom, alebo telefonicky.

Budúci prváci - POZOR!!!

V zozname sú budúci prváci, ktorí neboli na meraní pracovného oblečenia. Prosíme, dostavte sa na náhradné meranie podľa pokynov.

Zoznam           Pokyny

Študenti - zaujímavá ponuka

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici ponúka možnosť absolvovania platenej odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu v hoteloch vo Švajčiarsku. Bližšie informácie v prílohe.

Dnes sme boli so Zuzkou odvysielaní v jednej z najznámejších japonských televíznych staníc. Teoreticky nás mohli vidieť všetci obyvatelia Japonska! :-D Išlo o šou s populárnym japonským komikom (Bananaman), ktorého vraj pozná celé Japonsko. (TBS) Táto stanica vytvorila japonské relácie ako napríklad „Ninja faktor“ a „Takešiho hrad“, ktoré chodia aj na našich kanáloch. Možno to aj Vy poznáte. V prílohe posielam video.

S pozdravom Patrik a Zuzka

Naši študenti Patrik Spusta z III.B a Zuzana Niznerová zo IV.A strávili  druhý polrok na praxi v Japonsku.

Fotogaléria

Naša škola organizuje pre svojich žiakov 11-denný jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii v termíne od 8.9. - 18.9.2017.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 30.6.2017.

Bližie informácie u pani prof. Gregorovej a Romančákovej.

Dňa 9.6.2017 si naša škola dala „RANDE s Naším MESTOM 2017“, t.j. zúčastnila sa najväčšej celoslovenskej dobrovoľníckej akcie. Po štvrtý-krát nám 30 firemných dobrovoľníkov spolu so zamestnancami pomáhalo skrášľovať interiér i exteriér školy. Podarilo sa nám obnoviť školské lavice a časť fasády novým náterom, vyčistili sa kuchynky a obstrihala prerastená zeleň pri plote i terase pri jedálni. Stihli sme dokonca viac, ako sme pôvodne plánovali.

Ďakujeme všetkým zúčastneným!

Matematicko-logická súťaž 2017

Dňa 14. júna 2017 sa na našej škole uskutočnila matematicko-logická súťaž pre žiakov prvých ročníkov. Súťažilo 29 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnila Dominika Panyiková z I.C (16 b); na 2. mieste Dominik Vojtek z I.B (16 b); na 3. mieste Lucia Ema Medvecká z I.B (14 b) a na 4. mieste Viktória Drahovská z I.B (14 b).

Víťazom srdečne blahoželáme.

Za PK Matematiky Lichvárová

Letná prax pre II.,  III. a IV.  ročník HA  začína od 12. júna 2017.

Na prelome mája a júna 2017 sa vybraní študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili na športovom pobytovom tábore v Taliansku. 

Výsledky disciplín

Fotogaléria

Dňa 31.5.2017 sa vybraní žiaci zúčastnili exkurzie na Trenčiansky hrad. 

Fotogaléria

Zoznam prijatých uchádzačov

Pri rovnakom počte bodov sa uplatňovali prijaté kritériá uvedené na webovej
stránke školy HA.

Dňa 12.5.2017 pripravili žiaci III. A - druhej skupiny pod vedením p. prof. Bc. I. Váradyovej tematickú Slovenskú kuchyňu.

Elektronické odhlasovanie obedov

Od 2.5.2017 bude možné odhlásiť sa z obedov elektronicky – cez svoje heslo na edupage alebo cez aplikáciu edupage v mobile.

V dňoch 2.5. – 12.5.2017 bude skúšobná prevádzka. To znamená, že sa musíte odhlásiť elektronicky ale aj telefonicky (alebo osobne). Odhlásiť sa dá najneskôr do 7:30 hod daného dňa.

Od 15.5.2017 sa môžete odhlásiť elektronicky, osobne alebo telefonicky.

Nezabudnite, že aj keď sa odhlásite, lístok musíte dodatočne priniesť!!

Dňa 26. apríla 2017 žiaci IV.D triedy  pod vedením p. prof. Mgr Ivety Menyhartovej prezentovali svoje zručnosti v školskej jedálni s tematikou „ Mexická kuchyňa“.

Pripravená piňata obalená staniolom, farebných papierom a papierovými strapcami visela  na dlhom povraze ale nebola vystavená k zasiahnutiu palicou :). Príjemnú atmosféru okrem špecialných pokrmov a nápojov charakteristických  pre Mexiko spríjemňovala  tradičná mexická hudba a  videoprodukcia o Mexiku.

Dňa 31.3.2017 pri príležitosti Dňa učiteľov sa konala praktická maturita II. Ds a IV.Am triedy s názvom Vítanie jari pri príležitosti Dňa Učiteľov v hoteli Crowne Plaza.

Fotogaléria

 

Už po štvrtýkrát na našej škole zorganizovala firma Topvar pre študentov 4. ročníka Pivnú akadémiu Cervesario. Profesionálnym spôsobom pán doktor Píry, pán Slotka a pán Kováč preniesli našich študentov do sveta piva. Študenti si upevnili nielen svoje vedomosti, ale získali aj zručnosti v čapovaní piva. V mene študentov veľmi pekne ďakujeme za príjemnú atmosféru.

Spravte si test o pive

V rámci krúžku Klub mladých hotelierov šikovné žiačky 1.B a  2.C triedy napiekli zdravé a chutné torty a koláčiky.

KMH zároveň všetkým praje krásne veľkonočné sviatky.

Dňa 6.4.2017 sa uskutočnila tradičná akcia Živá kniha.

Viac

Prípravu priestorov a obsluhu pozvaných hostí zabezpečili vybraní žiaci IV.D a IV.B triedy pod vedením p. prof. Mgr Ivety Menyhartovej.

Fotogaléria

Svoj osobný čas cez víkend venovali žiaci  našej školy rožširovaniu  vedomostí a zručností správnej príprave a podávaniu rozličných druhov káv. Stali sa certifikovanými baristami a získali Certifikát „ Barista Junior“. 

Odborným garantom kurzu bola Mgr. Iveta Menyhartová. Odborným lektorom kurzu bol  Stanislav Cibuľa – profresionálny barista , držiteľ viacerých domácich a zahraničných  ocenení. 

Všetkým účastníkom srdečne  blahoželáme.  Prajeme im, aby získané zručnosti čo najlepšie využili v praxi.

Dňa 28. marca 2017 žiaci II.B triedy pod vedením p. prof. Mgr. Ivety Menyhartovej  zabezpečili prípravu aj obsluhu slávnostnej  recepcie pri príležitosti „Dňa učiteľov“.

 

Dňa 27.3.2017 boli žiaci z II.C - 2. skupiny na odbornej exkurzii s p. prof. Bc. I. Váradyovou v pivárni HOPS. Žiaci sa oboznámili s výrobou piva a pivnými zariadeniami.

Žiaci našej školy - Adam Laššu a Michaela Nemcová z 2. B triedy reprezentovali našu školu na Majstrovstvách Slovenska v príprave kávy  Barista Junior 2017 v Nových Zámkoch.

Fotogaléria

Vo februári 2017 sa členovia Bratislavského klubu kuchárov a cukrárov zúčastnili v Dubline medzinárodnej súťaže „Food &Bev Live 2017“. 

Členom tímu bol aj náš žiak Samuel Ladislav Veselský. Samuel získal striebornú a 2 bronzové medaily.

V dňoch 15. a 16. februára 2017 usporiadala naša škola v spolupráci so Školou baristu 10. ročník  celoslovenskej súťaže v príprave espresa  a kávových nápojov  COFFEE CUP 2017.

Fotogaléria

Na podujatí „Týždeň slovenskej kuchyne“, ktoré sa uskutočnilo v novembri priamo v Bruseli varili v kantínach Európskej komisie aj študenti našej Hotelovej akadémie.

Fotogaléria

Dňa 2. februára 2017 žiaci IV.B triedy pod vedením p. prof. Mgr Ivety Menyhartovej prezentovali svoje zručnosti v školskej jedálni s tematikou  – „Francúzska kuchyňa“. Poďakovanie patrí Michaele, Laure a Šimonovi z II.B triedy, ktorí starším spolužiakom ochotne pomáhali.

Na súťaži  „ INCHEBA DANUBIUS GASTRO CUP“ 2017, ktorá sa konala dňa 26. 1.  2017 v kategórii kuchár junior nás úspešne reprezentovali  naši žiaci.

Fotogaléria

Danubius Gastro 2017

Foto

Barmanskej súťaže sa zúčastnili žiaci Simona Pham Vanová z III.Am (bronzová medajla) a Ronald Černý zo IV. B (bronzová medajla).

Skype-a-Thon je 2-dňové podujatie, ktoré sa koná každý rok, kde Microsoft pozýva učiteľov, aby sa spojili prostredníctvom Skypu s inou školou kdekoľvek na svete.

Fotogaléria                  Video

Študenti II.B triedy – Monika, Michaela, Milada, Magdaléna, Adam a Dominik pod vedením p. prof. Mgr Ivety Menyhartovej  prezentovali svoje odborné zručnosti dňa 20. januára 2017 na Dni župných škôl v Avione.

Dňa 21.12.2016 zorganizovali žiaci IV.D  triedy  pod vedením Ing. Ptačinovej pre svojich  učiteľov,  zamestnancov HA  a hostí  vianočné  posedenie. Motívom  slávnosti  boli tradičné  Slovenské Vianoce. Vianočnej  téme  prispôsobili  menu lístok aj  výzdobu  priestorov. K  príjemnej  atmosfére  prispel hudobný program a súťaž zamestnancov.    

Odovzdávanie certifikátov JA Slovensko n. o. absolventom programov JA Etika a Podnikanie a Etika v podnikaní na hrade Červený Kameň

Fotogaléria

Žiaci II.B triedy - Daniel, Annamaria, Sára, Šimon a Martin pod vedením p. prof . Mgr. Menyhartovej  realizovali  obsluhu  spojenú s vianočným obedom v Dome seniorov v Bratislave. „Dokázali sme, že vieme prejaviť úctu k starším aj humánne konať. Financie, ktoré sme obdržali, žiaci dnes, 22.12.2016, osobne odvzdali neziskovej organizácii - Deťom s rakovinou. Na mojich žiakov som patrične hrdá!“

Študenti našej školy D. Figura a N. Mamonová  sa spolu so zamestnancami čokoládovne Mlsná Ema v Pezinku zúčastnili exkurzie v čokoládovni Zotter neďaleko mesta Graz.

Fotogaléria

Dňa 16.12.2016 boli žiaci z II.B spolu s pani prof. Menyhartovou a Tinkovou na vianočných trhov v Budapešti. ​Degustáciou sme okúsili špeciality maďarskej gastrónomie aj typické vianočné nápoje .

Dňa 8.12.2016 bol na našej škole Deň otvorených dverí. Ak ste nestihli prísť osobne, pozrite si aspoň fotoalbum.

Žiaci II.B triedy pod vedením p. prof. Menyhartovej prezentovali svoje zručnosti v oblasti carvingu a v príprave kávy.

Žiaci Tomáš Lowenberg, Juraj Vida, Adam Potrok a Tomáš Spusta s p. prof. Naštickým  pripravovali miešané nápoje a slávnostnú tabuľu.

Dňa 9.12.2016 sa na našej škole uskutočnilo podujatie v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození.

Žiaci II.B triedy pod vedením p. prof . Mgr. Menyhartovej  sa v  osobnom voľnom čase venovali príprave priestorov a prestieraniu slávnostných tabúľ . Prestieranie bolo zamerané na životné jubileum.

Barbora, Janka, Natalie, Filip, Michaela, Monika prezentovali svoje odborné znalosti a zručnosti na profesionálnej úrovni !

Žiaci našej školy venovali cez víkend svoj osobný čas rožširovaniu  vedomostí a zručností správnej príprave a podávaniu rozličných druhov káv. Stali sa certifikovanými baristami a získali Certifikát „Barista Junior". Odborným garantom kurzu bola Mgr. Iveta Menyhartová. Odborným lektorom kurzu bol  Stanislav Cibuľa – profresionálny barista , držiteľ viacerých domácich a zahraničných  ocenení. 

Všetkým účastníkom srdečne  blahoželáme.  Prajeme im, aby získané zručnosti čo najlepšie využili v praxi.

Akcia na BSK

Dňa 22. novembra 2016 žiači II.B triedy  Hotelovej akadémie pod vedením p. prof. Mgr. Ivety Menyhartovej realizovali prípravu a obsluhu na BSK. Akcie sa zúčastnili Monika Machová, Laura Vadoczká, Filip Hamada, Adam Laššu a Šimon Marcel Vaňo.

 Foto 1            Foto 2

 

Dňa 19. - 20. septembra 2016 sa vo Viedni konala Medzinárodná konferencia pre učiteľov, politikov a všetkých, ktorí sa aktívne venujú podnikateľskému vzdelávaniu.

Akcia na BSK

Dňa 21.10.2016 žiaci III. A triedy Hotelovej akadémie realizovali pod vedením p. prof. Bc. I. Váradyovej prípravu a obsluhu na pracovnom zasadnutí BSK. Kávu pripravovali žiačky IV. A triedy - Mamonová a Morávková.

Dňa 23.09. 2016 žiaci II.B triedy pod vedením p. prof . Mgr Menyhartovej  venovali čas ekológii a recyklácii odpadov na exkurzii v Spaľovni  odpadu – OLO v Bratislave.

Fotogaléria

Barmanský kurz počas jesenných prázdnin

Dňa 6. septembra 2016 žiaci II.B triedy  Hotelovej akadémie Mikovíniho 1 v Bratislave pod vedením p. prof. Mgr Ivety Menyhartovej realizovali  na BSK prípravu a obsluhu na pracovnom zasadnutí starostov . Lahodné kávy odborne  pripravovala  Marcela Trubačová - žiačka V.C triedy.

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171
Počet návštev: 3913719