Navigácia

Novinky

Partneri

Streda 23. 1. 2019

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171

Mikovínka na facebooku

Aj naša škola je už na facebooku. Klikajte na

 https://www.facebook.com/HAmikovinka/

Jazykovo-poznávací pobyt v Londýne

Škola ponúka študentom možnosť zúčastniť sa jazykovo-poznávacieho pobytu v Londýne v apríli. V prípade záujmu sa treba hlásiť p. Gregorovej, p. Kováčikovej.

Kurz - Barista Junior - "Najčerstvejší " baristi

V dňoch 4 . - 6. decembra 2018 svoj voľný čas venovali žiaci Hotelovej akadémie na Mikovíniho 1, v Bratislave získavaniu teoretických a praktických zručností v oblasti prípravy káv.

 

K úspešnému ukončeniu kurzu blahoželám.

Mgr. Iveta Menyhartová

 

Viac vo fotoalbume.

Krátky kvíz pre držiteľov ISIC preukazu s možnosťou výhry

Link s kvízom : http://bit.ly/kviz-isic-euro26

Voľby

Voľby do Žiackej školskej rady v Hotelovej akadémii na Mikovíniho ul. 1 v Bratislave

Praktické vyučovanie

Prax našich študentov v hoteloch.

Viac vo fotoalbume.

 

Imatrikulácie 2018/19

Imatrikulácie 2018/19

Dňa 15.11.2018 sme pripravili pre žiakov prvých ročníkov IMATRIKULÁCIE. Program bol skvelý a žiaci sa výborne zabavili.

Viac vo Fotoalbume.

Vyrezávanie tekvíc

Vyrezávanie tekvíc

Vyrezávali sme halloweenske tekvice. A úspešne smiley.

Viac vo Fotoalbume.

 

 

Zbierka biela Pastelka

Zbierka biela Pastelka

V rámci krúžku KMH sa žiaci zúčastnili charitatívnych zbierok Biela pastelka  a v dňoch 3.-5.10. 2018 Úsmev ako dar. Vyzbierali sme spolu 694 €.

Ďakujeme.

Viac vo Fotoalbume.

Odovzdávanie certifikátov programu JA Etika v podnikaní na Bradle

  Na konci septembra 2018 prevzalo z rúk lektoriek Mgr. Ochabovej a Mgr. Podhradskej 17 žiakov III.A triedy certifikát za úspešné absolvovanie programu.

 

Webinár Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti

Ponuka kurzu

Baristický kurz pre začiatočníkov

Ponuka kurzu

Carvingový kurz pre začiatočníkov

Pochvala z  Grand Hotel River Park

Pochvala z  Grand Hotel River Park pre žiačky:

Silviu Hlavenkovú a Chiaru Hulanskú.

 

Školský časopis M(Y)KOVÍNKA č.1 2018/19

Microsoft Show Case School

Microsoft Show Case School

Naša škola sa stala oficiálne Microsoft Show Case School a patrí do celosvetovej siete.

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171
Počet návštev: 5568953