• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Ponuka nadstavbového štúdia

   • Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava ponúka dvojročné nadstavbové štúdium 6430 L podnikanie v remeslách a službách, ktoré bolo zaradené v sieti stredných škôl miesto nadstavbového štúdia 6421 L spoločné stravovanie. Táto zmena sa nedotkla obsahu nahradeného odboru.
    Podmienky prijatia:
    1. Prihláška na štúdium podaná do 31. mája 2023
    2. Úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou
    V prípade otázok, kontaktujte: zavacka1@hotelka.eu, prípadne na tel.č.: 0905316476
   • Myšlienka na máj

   • „Šťastie nie je neprítomnosť problémov. Je to schopnosť sa s nimi vysporiadať.“
 • O nás

  Hotelová akadémia vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy pracovníkov v oblasti hotelových a gastronomických služieb.
   • Vitajte, sme

   • Hotelová Akadémia

   • Hotelová akadémia vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy pracovníkov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň; Združenej hotelovej akadémie, Hotelovej školy a SOU spoločného stravovania, korene ktorého siahajú až do roku 1954.

    Jej vek prezrádza, že už prešla detskými chorobami a dnes ponúka skúsenosti a kvalitu. Ako jediná štátna hotelová akadémia v Bratislave poskytuje bezplatné stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom, alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom.

    Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti.

    Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal v kurzoch, ktoré sú organizované priamo na pôde školy. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

   • Kontakty

    • Hotelová Akadémia
    • +421 2 44251171
    • Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava Slovakia
    • +421 2 44251805
    • Mgr. Magdaléna Ochabová ochabova1@hotelka.eu
    • Mgr. Jana Bachratá bachrata1@hotelka.eu
    • Ing. Jana Ptačinová ptacinova1@hotelka.eu
    • Mgr. Bc. Iveta Menyhartová menyhartova1@hotelka.eu
    • Ing. Emília Bačová bacova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
    • Bc. Mária Kurucová kurucova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje