• I.A
   • I.ATriedny učiteľ Renáta Šechnyová
   • I.Akč
   • I.AkčTriedny učiteľ Jana Raganová
   • I.Am
   • I.AmTriedny učiteľ Jana Furuglyas Róžová
   • I.B
   • I.BTriedny učiteľ Andrea Prochácová
   • I.C
   • I.CTriedny učiteľ Katarína Dubravická
   • II.A
   • II.ATriedny učiteľ Kornélia Lohyňová
   • II.B
   • II.BTriedny učiteľ Gabriela Jančovičová
   • II.C
   • II.CTriedny učiteľ Pavlína Poláková
   • II.Ds
   • II.DsTriedny učiteľ Dana Koželuhová
   • III.A
   • III.ATriedny učiteľ Janette Brixová44
   • III.Akč
   • III.AkčTriedny učiteľ Daniela Čentéšová
   • III.Am
   • III.AmTriedny učiteľ Mária Chovancová
   • III.B
   • III.BTriedny učiteľ Katarína Javorová
   • III.C
   • III.CTriedny učiteľ Erika Vitkovičová43
   • IV.A
   • IV.ATriedny učiteľ Adriana Bahidská
   • IV.Am
   • IV.AmTriedny učiteľ Ildiko Váradyová
  • Kontakty

   • Hotelová Akadémia
   • +421 2 44251171
   • Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava Slovakia
   • +421 2 44251805
   • Mgr. Magdaléna Ochabová ochabova1@hotelka.eu
   • Mgr. Jana Bachratá bachrata1@hotelka.eu
   • Ing. Jana Ptačinová ptacinova1@hotelka.eu
   • Mgr. Bc. Iveta Menyhartová menyhartova1@hotelka.eu
   • Ing. Emília Bačová bacova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
   • Bc. Mária Kurucová kurucova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje