• 2 % z dane

    • Milí rodičia, absolventi, priatelia a sympatizanti „Mikovínky“!

     Chcete nám pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole?

     Darujte nám, prosím, 2 % z dane!

     Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

     V prípade, že sa rozhodnete poskytnúť 2 % zo zaplatenej dane za rok 2022, postupujte prosím nasledovne:

     Vo  VYHLÁSENÍ  v časti II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI je potrebné vyplniť :

     Riadok 12 a 13:  uvádza sa suma zaokrúhlená na eurocenty od 5 nahor.

     Príklad výpočet: 12,345  zaokr.  12,35 €; 12,344 zaokr. 12,34 €.

     15 Identifikačné číslo prijímateľa: 30869668

     16 Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Hotelovej akadémii

     Tlačivo si môžete stiahnuť tu

     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (danovecentrum.sk)

  • Kontakty

   • Hotelová Akadémia
   • +421 2 44251171
   • Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava Slovakia
   • +421 2 44251805
   • Mgr. Magdaléna Ochabová ochabova1@hotelka.eu
   • Mgr. Jana Bachratá bachrata1@hotelka.eu
   • Ing. Jana Ptačinová ptacinova1@hotelka.eu
   • Mgr. Bc. Iveta Menyhartová menyhartova1@hotelka.eu
   • Ing. Emília Bačová bacova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
   • Bc. Mária Kurucová kurucova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje