• P. č.

    Pracovisko

    Kontakt

    (pre informácie)

    Pracovné miesto /

    Predpokladaný nástup

    Kvalifikačné predpoklady

    Požadované doklady

    1.

    Hotelová akadémia

    Mikovíniho 1, 83102 Bratislava

    ochabova1@hotelka.eu

    0905968941

    Učiteľ slovenského jazyka

     

    1. 9. 2023

     

    Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch a odborných zamestnancov (bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť).

    Ďalšie požiadavky: vítané v kombinácii s ANJ, NEJ FRJ, DEJ, ETI

    doklad o vzdelaní

    2.

    Hotelová akadémia

    Mikovíniho 1, 83102 Bratislava

    ochabova1@hotelka.eu

    0905968941

    Učiteľ anglického jazyka

     

    1. 9. 2023

     

    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. (bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť).

    Ďalšie požiadavky: vítané v kombinácii s  NEJ FRJ, DEJ, ETI

    doklad o vzdelaní

    3.

    Hotelová akadémia

    Mikovíniho 1, 83102 Bratislava

    ochabova1@hotelka.eu

    0905968941

    Učiteľ matematiky

     

    1. 9. 2023

     

    Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch a odborných zamestnancov (bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť)..

    doklad o vzdelaní

    4.

    Hotelová akadémia

    Mikovíniho 1, 83102 Bratislava

    ochabova1@hotelka.eu

    0905968941

    Učiteľ odborných predmetov – zameranie na gastronómiu

    2 pracovné miesta

     

    1. 9. 2023

     

    Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných

     predpokladoch a odborných zamestnancov (bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť).. Vyučovanie predmetov: obsluhy, odborný výcvik so zameraním na  obsluha a zameranie na  príprava jedál.

     

    doklad o vzdelaní

    5.

    Hotelová akadémia

    Mikovíniho 1, 83102 Bratislava

    ochabova1@hotelka.eu

    0905968941

    Majster odbornej výchovy v odbore kuchár

     

    1. 9. 2023

     

    Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch a odborných zamestnancov (bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť)..

    doklad o vzdelaní

  • Kontakty

   • Hotelová Akadémia
   • +421 2 44251171
   • Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava Slovakia
   • +421 2 44251805
   • Mgr. Magdaléna Ochabová ochabova1@hotelka.eu
   • Mgr. Jana Bachratá bachrata1@hotelka.eu
   • Ing. Jana Ptačinová ptacinova1@hotelka.eu
   • Mgr. Bc. Iveta Menyhartová menyhartova1@hotelka.eu
   • Ing. Emília Bačová bacova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
   • Bc. Mária Kurucová kurucova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje