• Rada školy

    • Priezvisko, meno, titul Funkcia Delegovaný / volený za
     v RŠ
     Ing. Katarína Kováčiková predsedníčka pedagogických zamestnancov
     Mgr. Katarína Javorová, PhD. podpredsedníčka pedagogických zamestnancov
     Ing. Zuzana Dužeková  členka RŠ BSK
     Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. člen RŠ BSK
     Eva Matejovičová  členka RŠ BSK
     Ing. Zuzana Rattajová  členka RŠ BSK
     Ing. Ján Gabaj člen RŠ rodičov
     Milan Haban  člen RŠ rodičov
     Elena Zachardová členka RŠ rodičov
     Zuzana Zavacká  členka RŠ nepedagogických zamestnancov
     Petra Zajíčková členka RŠ žiakov

      

     Šatút rady pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA

  • Kontakty

   • Hotelová Akadémia
   • +421 2 44251171
   • Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava Slovakia
   • +421 2 44251805
   • Mgr. Magdaléna Ochabová ochabova1@hotelka.eu
   • Mgr. Jana Bachratá bachrata1@hotelka.eu
   • Ing. Jana Ptačinová ptacinova1@hotelka.eu
   • Mgr. Bc. Iveta Menyhartová menyhartova1@hotelka.eu
   • Ing. Emília Bačová bacova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
   • Bc. Mária Kurucová kurucova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje