• Ing. Emília Bačová
   • Ing. Emília BačováMajsterka
    bacova1@hotelka.eu
   • Mgr. Adriana Bahidská
   • Mgr. Adriana BahidskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
    bahidska1@hotelka.eu
   • Mgr. Jana Bachratá
   • Mgr. Jana BachratáZástupkyňa
    bachrata1@hotelka.eu
   • Ing. Ivan Belko
   • Ing. Ivan BelkoUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.Am
    belko1@hotelka.eu
   • Mgr. Ľuboslava Bortlíková
   • Mgr. Ľuboslava BortlíkováUčiteľka
    bortlikova1@hotelka.eu
   • Ing. Janette Brixová
   • Ing. Janette BrixováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
    brixova1@hotelka.eu
   • Bc. Zuzana Bučeková
   • Bc. Zuzana BučekováMajsterka
    bucekova1@hotelka.eu
   • PaedDr. Iveta Cimprichová
   • PaedDr. Iveta CimprichováUčiteľka
    cimprichova1@hotelka.eu
   • Bc. Daniela Čentéšová
   • Bc. Daniela ČentéšováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.Akč
    centesova1@hotelka.eu
   • Mgr. Milan Danek
   • Mgr. Milan DanekUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.Akč
    danek1@hotelka.eu
  • Kontakty

   • Hotelová Akadémia
   • +421 2 44251171
   • Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava Slovakia
   • +421 2 44251805
   • Mgr. Magdaléna Ochabová ochabova1@hotelka.eu
   • Mgr. Jana Bachratá bachrata1@hotelka.eu
   • Ing. Jana Ptačinová ptacinova1@hotelka.eu
   • Mgr. Bc. Iveta Menyhartová menyhartova1@hotelka.eu
   • Ing. Emília Bačová bacova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
   • Bc. Mária Kurucová kurucova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje