Navigácia

Krúžky

Krúžky v škol. roku 2017/18

P.Č.

Názov krúžku

Zameranie

Učiteľ

1.

Krúžok SJL 

Príprava na MS zo SJL  s orientáciou na čítanie s porozumením

Mgr. Jana Bachratá

2. Krúžok SJL  Príprava na MS zo SJL  s orientáciou na čítanie s porozumením Mgr. Eva Hašková

3.

Štart podnikania

 

Ing. Adriana Vydrová

4. Štart podnikania   Ing. Dana Koželuhová

5.

Podnikanie v cestovnom ruchu

 

Ing. Kornélia Lohyňová

6.

Viac ako peniaze

 

Ing. Kornélia Lohyňová

7.

Slávnostné stolovanie

 

Mgr. Iveta Menyhartová

8.

Etika v spoločenskom styku

 

Bc. Idikó Váradyová

9.

Klub mladého hoteliéra

žiaci prvých ročníkov

Bc.  Ružena Iľková

Bc. Daniela Čentéšová

10.  Dejepis   Mgr. Podhradská

11.

Kreativita a odbornosť v spoločnom stravovaní

 

Bc. Albína Kučerová

Ing. Andrea Prochácová

12. Zaujímavá matematika   RNDr. Mária Lichvárová
13. Matematika hrou   Mgr. Sabína Lovasová
14. Matematika príprava na ďalšie vzdelávanie RNDr. Felicita Jankovičová
15. Komunikácia v angličtine   Mgr. Tomáš Gašparovič
16. Angličtina - ľahká maturita   Mgr. Viera Gregorová

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171
Počet návštev: 5568975