Navigácia

2 % z dane

2 % z dane

Milí rodičia a absolventi našej školy, obraciame sa na Vás so žiadosťou o darovanie 2 % dane z príjmu pre našu školu.

Získané finančné prostriedky použijeme na zlepšenie vzdelávacích a pracovných podmienok našich žiakov. Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

V prípade, že sa rozhodnete poskytnúť 2 % zo zaplatenej dane za rok 2016, postupujte prosím nasledovne:

Vo  VYHLÁSENÍ  v časti II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI je potrebné vyplniť :

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie pri Hotelovej akadémii

Sídlo: : Mikovíniho1, Bratislava 831 02

Právna forma: Združenie

Identifikačné číslo prijímateľa:  15 30869668

Tlačivo si môžete stiahnuť tu

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171
Počet návštev: 5569005