Navigácia

Rada školy

Rada školy na Hotelovej akadémii

Mgr. Jana Bachratá

predsedníčka RŠ, delegovaná za pedagogických pracovníkov

Natália Synáková

členka RŠ, delegovaná za žiakov

Mgr. Ondrej Dostál

člen RŠ, delegovaný za BSK

Ing. Pavol Galamboš

člen RŠ, delegovaný za BSK

Martin Henc

člen RŠ, delegovaný za rodičov

Mgr. Rudolf Kusý

člen RŠ, delegovaný za BSK

Mgr. Monika Oleňová

členka RŠ, delegovaná za rodičov

PaedDr. Barbora Oráčová

členka RŠ, delegovaná za BSK

Jana Spustová

členka RŠ, delegovaná za rodičov

Darina Sýkorová

členka RŠ, delegovaná za nepedagogických pracovníkov

Ing. Adriana Vydrová

podprededníčka RŠ, delegovaná za pedagogických pracovníkov

 

Zasadnutia RŠ HA sa v šk. roku 2015/ 2016 konali:

4.5.2016

14.6.2016

27.10.2016

15.12.2016

Ustanovujúca schôdza RŠ HA  sa uskutočnila dňa  4.5. 2016, svoju činnosť končí 3.5. 2020.

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171
Počet návštev: 4612910