Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Ing. Katarína Biela Bie Riaditeľka
biela@zha.sk
 
 
Mgr. Jana Bachratá Ba Rozvrh
Zástupkyňa
Kabinet: 18
janabachrata@post.sk
Foto Mgr. Katarína Kučerová KucK Rozvrh
Zástupkyňa
kucerovak@zha.sk
Foto Ing. Oľga Žikavská Žik Rozvrh
Zástupkyňa
zikavska@zha.sk
 
 
Mgr. Ľuboslava Bortlíková Bor Rozvrh
Učiteľka
barbora84@gmail.com
 
 
Ing. Janette Brixová Brix. Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Iveta Cimprichová Cm Rozvrh
Učiteľka
cimprichova@gmail.com
 
 
Mgr. Sabína Czére Cze Rozvrh
Triedna učiteľka: II.Am
Kabinet: 30a
sabi.lovasova@gmail.com
 
 
Bc. Daniela Čentéšová Če Rozvrh
Učiteľka
dcentesova9@gmail.com
 
 
Kamil Foltýn Fol. Majster
kamil007.foltyn@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Furuglyas Róžová Rz Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
avensis@zoznam.sk
 
 
Ing. Zdenka Girethová Gir Rozvrh
Triedna učiteľka: II.Ds
zdenkagirethova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Gregorová GV Rozvrh
Triedna učiteľka: II.Akč
HA.Gregorova@centrum.sk
 
 
Mgr. Eva Hašková Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: I.Am
haskova.evka@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Hlasicová Rom Rozvrh
Triedna učiteľka: III.Am
zuzka.romancakova@gmail.com
 
 
Bc. Zuzana Hýlová Hy Majsterka
hylovazuzana@gmail.com
 
 
Bc. Mária Chovancová Chov Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: 37
chovancovamajka@zoznam.sk
 
 
Ing. Marta Chrappová Chra Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: 40
marta.chrappova@gmail.com
 
 
Bc. Ružena Iľková Ilk Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: 37
ilkova@zha.sk
 
 
PhDr. Gabriela Jančovičová JG Rozvrh
Učiteľka
gabriela.jancovicova@gmail.com
 
 
Ing. Zuzana Jaslovská Jas Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
jaslovska@zoznam.sk
 
 
Mgr. Katarína Javorová, PhD. Jav. Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: 30a
 
 
Mgr. Tatiana Kalianova Kal. Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: 21
 
 
MVDr. Lida Kalivodová Kal Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: 36
rkalivoda@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Katonová Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Kabinet: 22
katonova.eva7@gmail.com
 
 
Ing. Marcel Kollár Kol Rozvrh
Triedny učiteľ: I.Akč
ITACsro@gmail.com
 
 
Daniela Kosztanková Kos Majsterka
dana.kosztankova@azet.sk
 
 
Ing. Katarína Kovačiková Kov Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Kabinet: 16
skolakovacikova@gmail.com
 
 
Darina Kováčová Kov Majsterka
dinka.kovacova@gmail.com
 
 
Ing. Dana Koželuhová KoD Rozvrh
Triedna učiteľka: I.Ds
Kabinet: 16
dana.kozeluhova@gmail.com
 
 
Eva Krasňanská Kra Majsterka
krasnanskaeva@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Kuča Ku Rozvrh
Učiteľ
Jozefkuca2010@gmail.com
 
 
Bc. Albína Kučerová KucA Rozvrh
Učiteľka
kucerovaa@zha.sk
 
 
Bc. Mária Kurucová Kur. Majsterka
rima.kurucova@gmail.com
 
 
Ing. Kornélia Lohyňová LK Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Kabinet: Kab.
lohynova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Lonská LD Rozvrh
Učiteľka
lonska@zoznam.sk
 
 
Mgr. Eva Malichová Ma Rozvrh
Učiteľka
evamalichova1@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Marušiaková MAR Rozvrh
Učiteľka
j_shantideva@yahoo.com
 
 
Mgr. Iveta Menyhartová Men Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
imenyhartova@gmail.com
 
 
Ing. Miroslav Mikuláš Mi Rozvrh
Učiteľ
miroslavmkl@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Mináriková Min Rozvrh
Učiteľka
nonamin@gmail.com
 
 
Ing. Róbert Naštický Naš Rozvrh
Učiteľ
nastickyrobo@gmail.com
 
 
Mgr. Magdaléna Ochabová Ocha Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
magdalena.ochabova@gmail.com
 
 
Ing. Bohumila Oškerdová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
milka.oskerdova@post.sk
 
 
Mgr. Valika Pavlíková PAV Rozvrh
Učiteľka
valpavlikova@gmail.com
 
 
Valéria Pluhárová Plu Rozvrh
Majsterka
pluharovav@szm.sk
Foto Mgr. Libuša Podhradská Pod Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.Am
profesorka.libusa074@gmail.com
 
 
Mgr. Vladimír Poláček Pol Rozvrh
Učiteľ
poldo22@gmail.com
 
 
Ing. Andrea Prochácová Pro Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
a.prochacova@gmail.com
 
 
Ing. Jana Ptačinová Pta Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
j.ptacinova@gmail.com
 
 
Ing. Jana Quittnerová Q Rozvrh
Učiteľka
jankaq@gmail.com
 
 
Marta Róthová Majsterka
 
 
Bc. Emília Rušinová Ru Majsterka
emilia.rusinova@gmail.com
 
 
Eva Skirkaničová Ski Majsterka
eva57@centrum.sk
 
 
Ing. Renáta Šechnyová Sech Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
renataxinko@gmail.com
 
 
Mária Škarbová Škar. Majsterka
movmary@centrum.sk
 
 
Mgr. Erika Švecová Šve Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
erika.svecova1@gmail.com
 
 
PaedDr. Eva Ťapajnová Ťa Rozvrh
Učiteľka
evanna.tapajnova@gmail.com
 
 
Mgr. Adela Tinková Ti Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
tinkova.adela@gmail.com
 
 
PaedDr. Žofia Tkáčová Tka Rozvrh
Učiteľka
zofiatkacova@centrum.sk
 
 
Ing. Eva Trnovská Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
E.TRNOVSKA@gmail.com
 
 
Bc. Ildiko Váradyová Var Rozvrh
Triedna učiteľka: III.Akč
ildika.va@gmail.com
 
 
Ing. Adriana Vydrová Vy Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
adrianavydrova@gmail.com
 
 
Mgr. Dana Weintragerová We Rozvrh
Učiteľka
danka.wein09@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171
Počet návštev: 5568955