Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: II.Ds

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Dávid Boršoš
praktická časť odbornej zložky  13.4.2018 00:00 00:30 01:00
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 09:00 09:30 10:00 26 / ADK strojopis
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 11:50 12:20 12:50 18
Anglický jazyk B1 22.5.2018 07:40 08:10 08:40 20
Simona Haramiová
praktická časť odbornej zložky  13.4.2018 00:00 00:30 01:00
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 07:30 08:00 08:30 26 / ADK strojopis
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 10:20 10:50 11:20 18
Anglický jazyk B1 22.5.2018 08:30 09:00 09:30 20
Nikola Marešová
praktická časť odbornej zložky  13.4.2018 00:00 00:30 01:00
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 08:00 08:30 09:00 26 / ADK strojopis
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 14:30 14:50 15:10 18
Anglický jazyk B1 22.5.2018 09:10 09:30 09:50 20
Laura Opalková
praktická časť odbornej zložky  13.4.2018 00:00 00:30 01:00
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 08:30 09:00 09:30 26 / ADK strojopis
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 13:50 14:10 14:30 18
Anglický jazyk B1 22.5.2018 07:30 07:50 08:10 20
Patrícia Szedláková
praktická časť odbornej zložky  13.4.2018 00:00 00:30 01:00
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 10:30 11:00 11:30 26 / ADK strojopis
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 15:10 15:30 15:50 18
Anglický jazyk B1 22.5.2018 08:20 08:40 09:00 20
Adam Terkovič
praktická časť odbornej zložky  13.4.2018 00:00 00:30 01:00
Slovenský jazyk a literatúra  21.5.2018 07:30 07:50 08:10 18
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 11:00 11:30 12:00 26 / ADK strojopis
Anglický jazyk B1 22.5.2018 10:20 10:40 11:00 20

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171
Počet návštev: 4958893