Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: V.B

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Alica Adamcová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Anglický jazyk B1 23.5.2018 08:50 09:10 09:30 20
Teoretická časť odbornej zložky  23.5.2018 11:30 12:00 12:30 22
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 09:10 09:30 09:50 18
Simona Alžbetkinová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Anglický jazyk B1 23.5.2018 11:20 11:40 12:00 20
Teoretická časť odbornej zložky  23.5.2018 15:10 15:40 16:10 22
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 07:50 08:10 08:30 18
Natália Balagová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Nemecký jazyk B2 21.5.2018 10:20 10:40 11:00 24a / NEJ jazyková učebňa
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 13:40 14:10 14:40 22
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 15:00 15:20 15:40 18
Kristína Balážová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 10:40 11:00 11:20 18
Teoretická časť odbornej zložky  23.5.2018 14:40 15:10 15:40 22
Anglický jazyk B2 24.5.2018 10:40 11:00 11:20 20
Marek Benkovič
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Anglický jazyk B1 23.5.2018 10:20 10:40 11:00 20
Teoretická časť odbornej zložky  23.5.2018 14:10 14:40 15:10 22
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:50 09:10 09:30 18
Veronika Beregszásziová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Teoretická časť odbornej zložky  22.5.2018 09:00 09:30 10:00 22
Anglický jazyk B2 24.5.2018 10:20 10:40 11:00 20
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 13:40 14:00 14:20 18
Carmen Blahová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Anglický jazyk B1 23.5.2018 08:30 08:50 09:10 20
Teoretická časť odbornej zložky  23.5.2018 13:40 14:10 14:40 22
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:10 08:30 08:50 18
Patrícia Borovičková
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 08:30 09:00 09:30 22
Nemecký jazyk B2 21.5.2018 10:40 11:00 11:20 24a / NEJ jazyková učebňa
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 11:20 11:40 12:00 18
Andrea Bottová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Anglický jazyk B1 23.5.2018 07:30 07:50 08:10 20
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 07:30 07:50 08:10 18
Teoretická časť odbornej zložky  24.5.2018 10:30 11:00 11:30 22
Ronald Černý
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Teoretická časť odbornej zložky  23.5.2018 07:30 08:00 08:30 22
Anglický jazyk B1 23.5.2018 13:40 14:00 14:20 20
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 08:30 08:50 09:10 18
Magdaléna Viktória Danihelová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Anglický jazyk B1 23.5.2018 08:10 08:30 08:50 20
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 10:20 10:40 11:00 18
Teoretická časť odbornej zložky  24.5.2018 08:30 09:00 09:30 22
Merlin Erb
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 07:30 08:00 08:30 22
Nemecký jazyk B2 21.5.2018 09:40 10:00 10:20 24a / NEJ jazyková učebňa
Anglický jazyk B2 24.5.2018 10:00 10:20 10:40 20
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 12:00 12:20 12:40 18
Lucia Filípková
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Nemecký jazyk B1 21.5.2018 08:30 08:50 09:10 24a / NEJ jazyková učebňa
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 11:30 12:00 12:30 22
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 14:00 14:20 14:40 18
Radoslava Gettová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:50 09:10 09:30 18
Teoretická časť odbornej zložky  23.5.2018 11:00 11:30 12:00 22
Anglický jazyk B2 24.5.2018 08:30 08:50 09:10 20
Viktória Hladíková
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 09:10 09:30 09:50 18
Anglický jazyk B1 23.5.2018 11:40 12:00 12:20 20
Teoretická časť odbornej zložky  24.5.2018 07:30 08:00 08:30 22
Eliška Poláková
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 08:00 08:30 09:00 22
Nemecký jazyk B2 21.5.2018 10:00 10:20 10:40 24a / NEJ jazyková učebňa
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:10 08:30 08:50 18
Patrik Radványi
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Anglický jazyk B1 23.5.2018 12:20 12:40 13:00 20
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 14:40 15:00 15:20 18
Teoretická časť odbornej zložky  24.5.2018 08:00 08:30 09:00 22
Daniel Šarvaic
Anglický jazyk B1 20
Nemecký jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra  18
Teoretická časť odbornej zložky  22
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Kristián Šlahor
Nemecký jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra  18
Teoretická časť odbornej zložky  22
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Patrícia Vavrová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 15:10 15:40 16:10 22
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 07:30 07:50 08:10 18
Anglický jazyk B1 23.5.2018 10:40 11:00 11:20 20
Martina Žalcová
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Nemecký jazyk B1 21.5.2018 08:50 09:10 09:30 24a / NEJ jazyková učebňa
Teoretická časť odbornej zložky  21.5.2018 12:00 12:30 13:00 22
Slovenský jazyk a literatúra  23.5.2018 08:30 08:50 09:10 18
Kristína Žilinská
praktická časť odbornej zložky   13.4.2018 00:00 00:00 00:00
Anglický jazyk B1 23.5.2018 11:00 11:20 11:40 20
Teoretická časť odbornej zložky  24.5.2018 09:00 09:30 10:00 22
Slovenský jazyk a literatúra  24.5.2018 10:20 10:40 11:00 18

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171
Počet návštev: 4958895