Navigácia

Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Slovenský jazyk a literatúra V.A, V.B, IV.Am, II.Ds

Predseda: PhDr. Helena Schwartzová
Skúšajúci: Mgr. Eva Hašková, Mgr. Magdaléna Ochabová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
21.5.2018 Patrícia Szedláková   15:10 15:30 15:50 18

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.11.2018

Kontakt

  • Hotelová Akadémia
    Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava
  • +421 2 44251171
Počet návštev: 5347647