• Výsledky volieb do Školského parlamentu na šk.rok 2022/2023

      

     Meno a priezvisko

     počet hlasov (1)

     počet hlasov (2)

     online hlasovanie

     SPOLU

     1.

     Christián Kádár (I.A)

     28

     29

     3

     60

     2.

     Sophie Melicherová (I.B)

     52

     73

     3

     128

     3.

     Lara Valová (I.C)

     57

     18

     3

     78

     4.

     Michaela Miriam Chorvátová (II.A)

     17

     47

     4

     68

     5.

     Ján Mihál (II.C)

     67

     37

     6

     110

     6.

     Filip Pečenka (II.C)

     31

     31

     6

     68

     7.

     Nela Valníčková (III.A)

     32

     46

     5

     83

     8.

     Emma Tužinská (III.B)

     32

     47

     5

     84

     9.

     Sebastian Juraj Lásik (IV.B)

     36

     39

     14

     89

     10.

     Petra Zajíčková (V.A)

     59

     37

     13

     109

     11.

     Viktória Takáčová (V.A)

     40

     29

     18

     87

     12.

     Adam Bednár (III.Am)

     40

     31

     2

     73

     13.

     Nina Fajkusová (IV.Am)

     43

     31

     12

     86

     14.

     Nina Masaryková (IV.C)

     51

     31

     6

     88

     15.

     Tomáš Hrozen (I.Akč)

     20

     12

     9

     41

     16.

     Tobias Kučerák (I.C)

     38

     25

     1

     64

     17.

     Kristína Krušinová (II.B)

     15

     34

     3

     52

     18.

     Saskia Supeková (III.C)

     26

     49

     6

     81

     19.

     Branislav Borecký (V.B)

     43

     41

     7

     91

      

     počet odovzdaných hlasovacích lístkov:

     178

     155

     40

     373

      

     počet žiakov školy spolu:

     528

     účasť na voľbách: 70,64%

     počet odovzdaných hlasov spolu:

     373

      

     počet platných hlasov:

     371

      

     počet neplatných hlasov:

     2

      

      

      

      

     Predseda volebnej komisie:

     Samuel Ország (V.C)

      

     Členovia volebnej komisie:

     Peter Dudáš, Nikolas Antálek, Ema Vaneková,

     Nikola Kubová, Michaela Štefanovičová

     (všetci z V.C)

      

     Poverená osoba za Radu školy:

     Mgr. Katarína Javorová, PhD.

      

      

      

      

     V Bratislave, dňa 19.10.2022

      

      

  • Kontakty

   • Hotelová Akadémia
   • +421 2 44251171
   • Mikovíniho 1 , 83102 Bratislava Slovakia
   • +421 2 44251805
   • Mgr. Magdaléna Ochabová ochabova1@hotelka.eu
   • Mgr. Jana Bachratá bachrata1@hotelka.eu
   • Ing. Jana Ptačinová ptacinova1@hotelka.eu
   • Mgr. Bc. Iveta Menyhartová menyhartova1@hotelka.eu
   • Ing. Emília Bačová bacova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
   • Bc. Mária Kurucová kurucova1@hotelka.eu alebo edupage Hotelovej akadémie
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje